Program zajęć

program zajęć tanecznych
Dzieci kochają nasze zajęcia dlatego, że świetnie rozumiemy ich potrzeby. Stworzyliśmy autorski program zajęć specjalnie dostosowany dla grupy wiekowej od 4 do 6 lat. Dzięki niemu, poprzez dobrą zabawę kształtujemy pozytywne zachowania społeczne pokonując nieśmiałość i dając wiarę we własne siły. Mocno oddziałujemy na wyobraźnie, przez co wykonanie poszczególnych figur tanecznych nie jest już takie trudne. Specjalnie dobrane choreografie oraz muzyka stymulują prawidłowy rozwój psychomotoryczny. W naszym programie o kształtowanie zdrowej postawy zadbał sam założyciel szkoły Artur Sieczka jako fizjoterapeuta i tancerz. W swojej pracy dyplomowej "Taniec Towarzyski jako forma gimnastyki korekcyjnej" omawia szereg czynników mających bezpośredni wpływ tańca na postawę ciała, wydrążenie stóp i chód. Bogactwo specjalnych ćwiczeń i figur wykonywanych do odpowiednio dobranych utworów, kompleksowo oddziałuje na zdrowie i dobre samopoczucie Waszych dzieci, które na pewno zaowocuje w dorosłym życiu.
 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Usunięto obraz.

 • Wyrobienie poczucia rytmu i swobody ruchu.
 • Poznanie uproszczonych figur tańców towarzyskich i nowoczesnych (samba, cha-cha, rock&roll, jive, twist, pasodoble, walc wiedeński, walc angielski,  foxtrot, polka, krakowiak, hip-hop, współczesny).
 • Zwiększenie pewności siebie i akceptacji siebie samego.
 • Poznanie dobrych manier jako wyraz szacunku wobec siebie i wobec innych. 
 • Nabycie umiejętności szybkiej orientacji i decyzji. 
 • Zwiększenie koordynacji i sprawności ruchowej.
 • Rozwinięcie własnej wrażliwości estetycznej.
 • Wypracowanie prawidłowej sylwetki.
 • Poznanie harmonijnego działania w grupie.
 • Pozytywne ukierunkowywanie nadmiaru energii.
 • Stymulacja rozwoju indywidualnych zdolności tanecznych.
 • Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.
 • Kształtowanie: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń.

LP

TREŚCI ZAJĘĆ

DODATKOWY OPIS

1

Zabawy taneczne i improwizacje ruchowe.

Rozwijanie poczucia rytmu i świadomości ruchu.

2

Nauka podstawowych i uproszczonych figur różnych stylów tanecznych.

Samba, cha-cha, jive, walc angielski, walc wiedeński, taniec nowoczesny, ludowy, hip hop, jazz, balet.

3

Opracowywanie prostych układów tanecznych do wybranych utworów.

Tworzenie układów za pomocą bajkowych historii.

4

Gry i zabawy rytmiczne: marsze, biegi, podskoki w takt muzyki, reagowanie na zmianę tempa i dynamiki. (np. Foxtrot – skradanie, Walc Wiedeński – bieganie na palach z użyciem rąk w celu podkreślenia lekkości).

Oddawanie charakteru poszczególnych utworów tańców towarzyskich. Zastosowanie elementów baletu.

5

Ćwiczenia techniki tanecznej, elementów tanecznych nóg i ramion z uwzględnieniem różnych kierunków: w przód-w tył, w prawo-w lewo.

Wykorzystanie tańców latynoamerykańskich: samba, cha-cha, jive.

6

Ćwiczenia taneczne pojedynczo i parami w różnych ustawieniach: w szeregach, w rzędach, w kole, w szachownicy, po przekątnej.

Wdrażanie umiejętności działania w grupie i w parach.

7

Tańce z użyciem przyborów typu chusta.

Hiszpańskie pasodoble i tańce współczesne.

8

Ćwiczenia plastyki ruchu poprzez izolowane ruchy poszczególnych części ciała.

Kształtowanie gibkości i koordynacji ruchowej.

9

Zabawy taneczne rozwijające umiejętność dostosowania ruchu do muzyki.

Doskonalenie estetyki ruchu.

10

Ćwiczenia rytmiczno-taneczne: cwał, bieg, podskok, krok dostawny, przytup, wymach, obrót, klęk, ukłon, hołubce, krzesany.

Na podstawie tańców ludowych i narodowych.

11

Zabawy ilustracyjne i inscenizowane bez muzyki, a następnie z muzyką.

Obrazowanie poszczególnych dźwięków.

12

Opracowanie układu tanecznego na różnego rodzaju występy.

Uroczystości przedszkolne, pokazy dla rodziców.

13

Ćwiczenia rozluźniające i oddechowe po aktywizacji ruchowej.

Relaks i odprężenie.