Prawidłowa postawa

zdrowa postawa tanecznaPostawa ciała jest cechą wspólną dla wszystkich ludzi, która odróżnia nas od pozostałych istot. Zdefiniowanie prawidłowej postawy nie jest łatwe, ponieważ jest to właściwość indywidualna dla każdej osoby. Są jednak pewne kryteria, które powinna spełniać by nazywać się prawidłową. Podstawowym uwarunkowaniem jest możliwość stabilnej postawy i przemieszczania się w pozycji pionowej. Pozycja ta nie powinna zaburzać czynności narządów wewnętrznych i zapewniać dużą wydolność statycznodynamiczną przy minimalnym wysiłku mięśniowym, spełniając przy tym wymogi estetyczne i psychiczne. Części ciała takie jak: barki, łopatki, pośladki, kolce biodrowe przednie górne i kolana powinny być usytuowane na tej samej wysokości względem siebie. Głowa nie może wystawać poza dobrze wysklepioną klatką piersiową do której w całości przylegają łopatki. Poprawnie ustawiona miednica w lekkim przodopochyleniu, nie doprowadza do wystawania brzucha. Można powiedzieć, że osoba spełniająca wszystkie te warunki ma poprawną postawę. zdrowa sylwetka tancerza
Niestety już u dzieci w wieku przedszkolnym mogą pojawić się pierwsze oznaki nieprawidłowej postawy takie jak garbienie się, ciężki chód czy płaskostopie. Zajęcia taneczne okazują się znakomitym rozwiązaniem profilaktycznym. Oddziałują na dziecko wielopłaszczyznowo, ponieważ ingerują zarówno w sferę psychiczną jak i fizyczną. Obie te płaszczyzny jednocześnie wpływają na sylwetkę małych tancerzy. Według badań Jacobsona odpowiednie stany emocjonalne są w stanie wywoływać napięcie lub rozluźnienie poszczególnych mięśni odpowiedzialnych za postawę ciała. Emocje, które wyzwala taniec sprawiają, że dzieci podświadomie prostują tułów, unoszą głowę i poruszają się z większą gracją. Ponadto poszczególne figury taneczne pozytywnie oddziałują na dystonię mięśniową zarówno kifozy jak i lordozy, a specyficzne dla tańców latynoamerykańskich ustawienie stóp wpływa na ich poprawne wydrążenie. Tworząc nasz program zajęć zwróciliśmy uwagę na szereg aspektów kształtujących zdrową sylwetkę, których nie sposób tutaj opisać. Spragnionych bardziej szczegółowych informacji odsyłamy do zapoznania się z pracą dyplomową Artura Sieczki -założyciela szkoły, która poświęcona została wpływowi Tańca Towarzyskiego na wady postawy: „Taniec Towarzyski jako forma gimnastyki korekcyjnej”